A Kovács Gábor Művészeti Alapítványról: 

Kovács Gábor hármas célt tűzött ki a KOGART elé a 2004-es alapításkor: a magyar művészet, elsősorban a kortárs képzőművészet népszerűsítését itthon és külföldön, a legfiatalabb művésznemzedék támogatását kiállítások, ösztöndíjak, műtárgyvásárlás útján és egy olyan alapítványi gyűjtemény létrehozását, amely történeti igénnyel reprezentálja a magyar képzőművészet legutóbbi 50 évét. 

Az akkori vállalásokból mára sok minden megvalósult: a FRISS kiállításokkal és a KOGART-díjjal elsőként adtunk bemutatkozási lehetőségeket a legfiatalabb művészgenerációknak. Több mint 50 hazai kiállításunkkal és fél tucat külföldi tárlatunkkal jelentősen hozzájárultunk a kulturális élet színesítéséhez. 2006-tól évente 1-2 alkalommal a klasszikus művészet kiemelkedő alkotóira és periódusaira fókuszáltunk - így jöttek létre nagy sikerkiállításaink. Együtt dolgoztunk a legfontosabb hazai közgyűjteményekkel, neves külföldi múzeumokkal, az utóbbi években pedig erőteljesen külföld felé fordult az érdeklődésünk. 2013-tól vidéken is jelen vagyunk:  Kogart Házat nyitottunk Tihanyban is.  

A gyűjteményépítésben is sikerekkel büszkélkedhetünk: az Alapítvány több mint 350 művésztől mintegy 2500 alkotást tudhat magáénak. Sok közülük muzeális értékű műtárgy, de vannak fájó hiányok is. A következő évek már nem a mennyiségről, hanem a minőségről szólnak majd: 2020-ra olyan kerek gyűjteménnyé formáljuk a kollekciót, amely tudományos igénnyel reprezentálja az 1950-2020 közötti magyar képzőművészetet. Ez az igény érhető tetten az elmúlt években a műtárgyainkról és kiállításainkról kiadott számtalan könyvben, dvd-n és egyéb szakanyagban is. 

Oktatási tevékenységünk is intézményesült, nagysikerű festménybecsüs iskolát nyitottunk, és terveinkben további bővülés szerepel.   Mindeközben  a világ nagyot fordult körülöttünk, az Alapítványnak is lépést kell igazítani. Ma már sokan foglalkoznak a fiatal képzőművészekkel, ezért az Alapítvány most inkább a középgeneráció felé fordul, ezen a téren mutatkozik komoly hiány. Manapság kevesebben járnak kiállításokra, mások az igények, megváltoztak a gazdasági körülmények, változtatnunk kell a stratégián.  

Küldetésünk sikerre vinni egy önként vállalt társadalmi ügyet; elérni, hogy a hazai közönség nyitottabbá váljon a kortárs művészetek iránt.

Küldetésünkből adódó céljaink:

1. A művészetek, elsősorban a képzőművészet népszerűsítése

2. Tehetséges fiatal művészek támogatása

3. Nemzetközi színvonalú kortárs gyűjtemény építése döntően magyar műalkotásokból

Feladatunk, hogy egyre több művészetpártolót állítsunk magunk mellé a gazdasági élet vezetői közül. Szeretnénk feleleveníteni a magánszféra társadalmi szerepvállalásának régi, nagy hagyományait és kialakítani a mecenatúra új modelljét.

Azt valljuk, hogy egy országot a művészetén és kultúráján keresztül kell elismertetni és méltóképpen bemutatni a világban. Örömmel veszünk minden támogatást, együttműködést, üzleti lehetőséget vagy intézményi kapcsolatot céljaink elérésére.

Joomla templates by a4joomla